CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM (VNIT-CS)

Liên hệ: 024-62920497; 0912152390 ; sales@vncs.com.vn; vietnh@vncs.com.vn; Website: VNCS.COM.VN; DAOTAOCNTT.ORG

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại  đang có các file eBook  tài liệu đào tạo  MICROSOFT khác.

Các bạn nào cần mua sách eBooks Microsoft khác mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo (Bản eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Các danh sách sách đào tạo Microsoft (hệ điều hành & phân mềm) mời các bạn xem bên dưới:

01. MICROSOFT PRIVATE CLOUD COMPUTING (2012)

02.HANDBOOK: SÁCH EBOOK QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER 2008  (TIẾNG VIỆT).

03. WINDOWS SERVER 2012 HYPER-V INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE

04. WINDOWS SERVER 2012 UNDERSTANDING HYPER-V

05. WINDOWS 8 STEP BY STEP  

06. WINDOWS SERVER 2012 POCKET CONSULTANT

Read more...

HIỆN TẠI  ĐANG CÓ CÁC FILE EBOOK TÀI LIỆU ĐÀO TẠO CÁC CHỨNG CHỈ  MICROSOFT MCSA   PHỤC VỤ  ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CHI TIẾT VÀ ÔN LUYỆN THI  

CÁC BẠN NÀO CẦN MUA SÁCH EBOOKS MICROSOFT MCSA MỜI ĐĂNG KÝ MUA NHẤN VÀO LINK SAU: ĐĂNG KÝ MUA SÁCH ĐÀO TẠO (BẢN EBOOK)   HAY LINK: HTTPS://GOO.GL/T85XYZ 

Danh sách các sách đào tạo Microsoft MCSA mời các bạn xem nội dung bên dưới:

01. MCSA 2008:  Administrating Windows Server 2008  02nd Edition (70-646).

02. MCSA 2012: Installing and Configuration Window.Server 2012 (70-410).

03. MCSA 2012: Administering Windows Server 2012 (70-411).

04. MCSA 2012: Configuration Advance Window Server 2012 Services (70-412).

05. MCSA 2016: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 (70-740).

Read more...