Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại  đang có các file eBook  tài liệu đào tạo  MICROSOFT khác.

Các bạn nào cần mua sách eBooks Microsoft khác mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo (Bản eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

Các danh sách sách đào tạo Microsoft (hệ điều hành & phân mềm) khác  mời các bạn xem bên dưới:

Read more...

HIỆN TẠI  ĐANG CÓ CÁC FILE EBOOK TÀI LIỆU ĐÀO TẠO CÁC CHỨNG CHỈ  MICROSOFT MCSA   PHỤC VỤ  ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CHI TIẾT VÀ ÔN LUYỆN THI  

CÁC BẠN NÀO CẦN MUA SÁCH EBOOKS MICROSOFT MCSA MỜI ĐĂNG KÝ MUA NHẤN VÀO LINK SAU: ĐĂNG KÝ MUA SÁCH ĐÀO TẠO (BẢN EBOOK)   HAY LINK: HTTPS://GOO.GL/T85xYZ 

Danh sách các sách đào tạo Microsoft MCSA mời các bạn xem nội dung bên dưới:

01. MCSA 2016: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 (70-740).

02. MCSA 2016: Networking with Windows Server 2016 (70-741)

03.  MCSA 2016 : Identity with Microsoft  Windows Server 2016   (70-742) 

04. MCSA 2012: Installing and Configuration Window.Server 2012 (70-410).

05. MCSA 2012: Administering Windows Server 2012 (70-411).

06. MCSA 2012: Configuration Advance Window Server 2012 Services (70-412).

07. MCSA 2008:  Administrating Windows Server 2008  02nd Edition (70-646).

Read more...