Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại VNCS,  đang có các file eBook  tài liệu đào tạo các chứng chỉ CISCO CCNP (Tiếng Việt & Tiếng Anh) phục vụ  đào tạo thực hành chi tiết và ôn luyện thi các chứng chỉ  Cisco CCNP (Route , Switch, Troubleshoot) nên  chi phí download các eBooks sẽ thấp hơn rất nhiều so với mua bản Hardcopy (bản cứng).

Các bạn nào cần mua sách eBooks Cisco  CCNP mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo Cisco CCNP (Bản eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

4.1 CCNP SWITCH  (300-115) BẢN CHUẨN CỦA CISCO  ( TIẾNG ANH)

4.2 CCNP ROUTE  (300-110) BẢN CHUẨN CỦA CISCO  ( TIẾNG ANH).

4.3 CCNP TROUBLE SHOOTING (300-135) BẢN CHUẨN CỦA CISCO  ( TIẾNG ANH)

5.1. SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNP SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

5.2. SÁCH ÔN THI CCNP SWITCH (TIẾNG VIỆT)

6.1 SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH (LAB)  CCNP ROUTING LAB  (TIẾNG VIỆT) 

6.2 SÁCH ÔN THI  CCNP ROUTING (TIẾNG VIỆT) 

==============================================

4.1 CCNP SWITCH (300-115) bản chuẩn Tiêng Anh của Cisco 
Part I Designing Campus Networks
Chapter 1 Enterprise Campus Network Design 
Chapter 2 Switch Operation 
Chapter 3 Switch Port Configuration 
---------
Part II Building a Campus Network
Chapter 4 VLANs and Trunks 
Chapter 5 VLAN Trunking Protocol 
----------
Part III Working with Redundant Links
Chapter 6 Traditional Spanning Tree Protocol 
Chapter 7 Spanning-Tree Configuration 
Chapter 8 Protecting the Spanning Tree Protocol Topology 
Chapter 9 Advanced Spanning Tree Protocol 
Chapter 10 Aggregating Switch Links 
------------
Part IV Multilayer Switching
Chapter 11 Multilayer Switching 
Chapter 12 Configuring DHCP 
-----------
Part V Monitoring Campus Networks
Chapter 13 Logging Switch Activity 
Chapter 14 Managing Switches with SNMP 
Chapter 15 Monitoring Performance with IP SLA
Chapter 16 Using Port Mirroring to Monitor Traffic 
----------
Part VI Implementing High Availability
Chapter 17 Understanding High Availability 
Chapter 18 Layer 3 High Availability
------
Part VII Securing Switched Networks
Chapter 19 Securing Switch Access 
Chapter 20 Securing VLANs 
Chapter 21 Preventing Spoofing Attacks 
Chapter 22 Managing Switch Users 
===================================================
4.2. CCNP ROUTE (300-110) bản chuẩn Tiếng Anh của Cisco
Part I Fundamental Routing Concepts
Chapter 1 Characteristics of Routing Protocols 
Chapter 2 Remote Site Connectivity 
---------
Part II IGP Routing Protocols
Chapter 3 IPv6 Review and RIPng 
Chapter 4 Fundamental EIGRP Concepts 
Chapter 5 Advanced EIGRP Concepts 
Chapter 6 EIGRP for IPv6 and Named EIGRP 
Chapter 7 Fundamental OSPF Concepts 
Chapter 8 The OSPF Link-State Database 
Chapter 9 Advanced OSPF Concepts
------------ 
Part III Route Redistribution and Selection
Chapter 10 Route Redistribution 
Chapter 11 Route Selection 
--------------
Part IV Internet Connectivity
Chapter 12 Fundamentals of Internet Connectivity 
Chapter 13 Fundamental BGP Concepts 
Chapter 14 Advanced BGP Concepts 
Chapter 15 IPv6 Internet Connectivity 
-----------
Part V Router and Routing Security
Chapter 16 Fundamental Router Security Concepts 
Chapter 17 Routing Protocol Authentication
===============================================
4.3. CCNP TROUBLE SHOOTING (300-135) bản chuẩn của Cisco 
Part I Fundamental Troubleshooting and Maintenance Concepts
Chapter 1 Introduction to Troubleshooting and Network Maintenance 
Chapter 2 Troubleshooting and Maintenance Tools 
Chapter 3 Troubleshooting Device Performance 
---------
Part II Troubleshooting Cisco Catalyst Switch Features
Chapter 4 Troubleshooting Layer 2 Trunks, VTP, and VLANs 1
Chapter 5 Troubleshooting STP and Layer 2 EtherChannel 
Chapter 6 Troubleshooting Inter-VLAN Routing and Layer 3 EtherChannels 
Chapter 7 Troubleshooting Switch Security Features
Chapter 8 Troubleshooting First-Hop Redundancy Protocols 
----------
Part III Troubleshooting Router Features
Chapter 9 Troubleshooting IPv4 Addressing and Addressing Technologies 
Chapter 10 Troubleshooting IPv6 Addressing and Addressing Technologies 
Chapter 11 Troubleshooting IPv4 and IPv6 ACLs and Prefix Lists
Chapter 12 Troubleshooting Basic IPv4/IPv6 Routing and GRE Tunnels 
Chapter 13 Troubleshooting RIPv2 and RIPng 
Chapter 14 Troubleshooting EIGRP 
Chapter 15 Troubleshooting OSPF 
Chapter 16 Troubleshooting Route Maps and Policy-Based Routing 
Chapter 17 Troubleshooting Redistribution 
Chapter 18 Troubleshooting BGP 
------------
Part IV Troubleshooting Management
Chapter 19 Troubleshooting Management Protocols and Tools 
Chapter 20 Troubleshooting Management Access
 
================================================

 5.1 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNP SWITCHING LAB  (Tiếng Việt) 

Bao gồm các kiến thức lý thuyết  tóm tắt  và các bài thực hành chuyên sâu
Phần 1: VLAN, TRUNK, VTP
Phần 2: SPANNING TREES VÀ ETHERCHANNEL 
Phần 3:  MULTILAYER SWITCH  (lý thuyết và thực hành)
Phần 4: CÁC GIAO THỨC DỰ PHÒNG FHRP  (HSRP, VRRP, GLBP).
Phần 5:  GIÁM SÁT MẠNG SWITCH     (Syslog, SNMP, IP SLA).
Phần 6:  BẢO VỆ AN TOÀN MẠNG SWITCH  (bảo vệ truy cập, ngăn chặn tấn công giả mạo, bảo vệ VLAN).
Phần 7: QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG (USERS) => TACACS+ & RADIUS thực hiện AAA
Phần 8: GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG TRÊN CÔNG  ( SPAN ,  RSPAN) 

  ============================================

=> 5.2 Sách ÔN THI CCNP SWITCH (Tiếng Việt) :

Các câu hỏi và trả lời ôn tập luyện thi:  VLAN, TRUNK, VTP, ETHERCHANNEL, INTER-VLAN ROUTING, STP,  HA (HSRP, VRRP, GLBP), SECURITY SWITCH (Port Security,  VACL, Private VLAN, WIRELESS, VOICE over IP,  Phần tổng hợp
 ====================================

=> 6.1 SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH (LAB)  CCNP ROUTING LAB  (Tiếng Việt) 

Bao gồm các kiến thức lý thuyết  tóm tắt  và các bài thực hành chuyên sâu: EIGRP nâng cao, OSPF đa vùng, Network types, Summarization + Default routing + Areas types, Redistribution, Route Filtering, Path Control, BGP peering, Tiến trình chọn đường BGP, IPv6 Routing, IP Tunnels + NAT-PT, uRPF + NAT, GRE VPN + VRF Lite, DMVPN, Các bài Lab tổng hợp.
====================================== 

=> 6.2 SÁCH ÔN THI  CCNP ROUTING (Tiếng Việt) 

Bao gồm các câu hỏi và trả lời các phần  : Các giao thức định tuyến, RIP, EIGRP, OSPF, POLICY BASED ROUTING ( Lọc Route, Redistribution, Offset-List và IP SLA, PBR),  BGP, IP version 6  

CCNP (Cisco Certified Network Professional)  cung cấp kiến thức nâng cao  trong việc cấu hình và xử lý các tình huống trên các hệ thống mạng lớn & phức tạp.

Chứng chỉ CCNP chứng nhận trình độ chuyên gia có thể lắp đặt, cấu hình, vận hành, xử lý sự cố cho mạng LAN,WAN, WLAN và thực hiện các dịch vụ truy nhập mạng cho các hệ thống mạng lớn từ 100 đến 500 thiết bị đầu cuối với đa dạng các cơ chế giao tiếp khác nhau: IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, Frame-Relay, Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, Brigding, AAA, WLAN,...

Khả năng đạt được sau khi đọc và thực hành theo ebook CCNP Switch Lab (Tiếng Việt):

–          Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.

–          Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.

–          Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.

–          Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.

–          Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.

–          Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.

Các bạn nào cần mua & download sách eBooks Cisco CCNP Switch Lab (thực hành) Tiếng Việt mời đăng ký nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo Cisco (Cisco eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Mời các bạn xem chi tiết mục lục eBook Cisco CCNP Switch Lab (18 bài labs):  bên dưới.

Lab 1 – VLAN, Trunking, VTP
Lab 2 – Dot1q Tunneling
Lab 3 – STP
Lab 4 – STP Toolkit
Lab 5 – Multi Spanning Tree
Lab 6 – Etherchannel
Lab 7 – Layer 3 switching
Lab 8 – HSRP
Lab 9 – VRRP, GLBP
Lab 10 – Stackwise
Lab 11 – Security trên switch – Bài số 1
Lab 12 – Security trên switch – Bài số 2
Lab 13 – Xác thực và phân quyền login
Lab 14 – Dot1x (802.1x)
Lab 15 – SNMP, Syslog, NTP
Lab 16 – SPAN và RSPAN
Lab 17 – Lab tổng hợp – Bài số 1
Lab 18 – Lab tổng hợp – Bài số 2