CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM (VNIT-CS)

Liên hệ: 024-62920497; 0912152390 ; sales@vncs.com.vn; vietnh@vncs.com.vn; Website: VNCS.COM.VN; DAOTAOCNTT.ORG

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Hiện tại VNCS đang có các file eBook (Tiếng Việt) tài liệu đào tạo các chứng chỉ CISCO CCNA  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)   phục vụ  đào tạo thực hành chi tiết và ôn luyện thi các chứng chỉ CISCO CCNA (Routing-Switching, Security, Wireless, Voice) nên  chi phí download các eBooks sẽ thấp hơn rất nhiều so với mua bản Hardcopy (bản cứng).

 Các bạn nào cần mua sách eBooks  Cisco CCNA mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo Cisco CCNA (Bản eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

 1.1. SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

1.2. SÁCH THỰC HÀNH (LAB)  CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

1.2. SÁCH  ÔN THI CCNA  ROUTING & SWITCHING (TIẾNG VIỆT)

2.1 SÁCH CCNA SECURITY  - OFFICAL CERTIFICATION GUIDE  (TIẾNG ANH)

2.2 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT) 

3.1 SÁCH CCNA WIRELESS TOÀN TẬP (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH, ÔN  THI)  : BẢN EBOOK TIẾNG ANH 

4.1 Sách CCNA Datacenter: 

a. Introducing Cisco Data Center Networking (200-150).

b. Introducing Cisco Data Center Technologies (200-155)

5. SÁCH THỰC HÀNH CCNA VOICE  LAB (TIẾNG VIỆT)

Để biết nội dung chi tiết của Sách đào tạo chứng chỉ Cisco, mời các bạn nhấn vào Link bên dưới: 

 


Danh sách và nội dung chi tiết các sách đào tạo CNTT  Các tài liệu đào tạo CISCO Tiếng Việt  :

=> 1.1 SÁCH THỰC HÀNH (LAB)  CCNA Routing & Switching LAB  (Tiếng Việt)

 (mời các bạn nhấn vào đường link trên để xem nội dung chi tiết của SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH (LAB)  CCNA Routing & Switching LAB )

 1. Phần 01: Địa chỉ IP, Chia Subnet, VLSM, Summary, Các bài tập
2. Phần 02: Cấu hình cơ bản trên Router    (CLI, password, CDP, Telnet, IOS)
3. Phần 03: Cấu hình cơ bản trên Switch   (interface, IOS, Port Security)
4. Phần 04: Định tuyến trên Router         (Static route EIGRP, OSPF và lab DHCP) 
5. Phần 05 :Cấu hình Switching nâng cao   (VLAN, STP, Inter-VLAN routing, RSTP)
6. Phần 06: Các giao thức dự phòng       (EtherChannel,  FHRP: HSRP, VRRP, GLBP)
7. Phần 07: Các công cụ quản trị           (Syslog, SNMP, Netflow)
8. Phần 08:  Access Control List (ACL)  và NAT           (ACL: standard, extend;  NAT: static, dynamic, overload)
9. Phần 09: Cấu hình kết nối mạng WAN       ( PPP: PAP, CHAP;  ADSL (PPPoE)
10. Phần 10: Mạng Frame-Relay    ( Physical, Sub-Interfaces )
11. Phần 11: IP version 6      (cài đặt địa chỉ IPv6  trên Windows, Linux, Router, kết nối IPv6)
12. Phần 12: Cấu hình định tuyến IPv6  ( triển khai IPv6 trên đinh tuyến tĩnh, RIP, OSPF, EIGRP).
13. Phần 13: Cấu hình các chuyển đổi giữa mạng IPv4 và IPv6   (Manual, GRE / 6to4 / ISATAP Tunnel).

 

=> 1.2. Sách  ÔN THI CCNA  Routing & Switching (Tiếng Việt) :

 Lý thuyết:  Network Basic, Bảo mật, Mô hình OSI, Cáp, IP, Subnet & Subneting, IOS Router, Cài đạt IOS, CDP, Telnet, SSH, Cisco Switch, ICMP, ARP, DHCP, Routing, VLAN, Trunking, VTP, Inter-VLAN routing, STP, PVST+, Access-Control List(ACL), NAT,  HDLC & PPP, Frame Relay, Wireless, IPv6.
Câu hỏi và trả lời ôn tập: phần căn bản, OSI, TCP/IP, Cisco IOS Basic, IOS Advanced, VLSM & IPv4, IP Routing, Switching (STP / RSTP, 802.1Q, Ethernet, Port-Security), ACL, NAT, WAN, Wireless, IPv6,..

 

 ===========================================================

2.1. SÁCH  CCNA SECURITY CERTIFICATION GUIDE (Tiếng Anh)  

Part I Fundamentals of Network Security

Chapter 1 Networking Security Concepts 

Chapter 2 Common Security Threats

 Part II Secure Access

Chapter 3 Implementing AAA in Cisco IOS

Chapter 4 Bring Your Own Device (BYOD)

 Part III Virtual Private Networks (VPN)

Chapter 5 Fundamentals of VPN Technology and Cryptography

Chapter 6 Fundamentals of IP Security

Chapter 7 Implementing IPsec Site-to-Site VPNs

Chapter 8 Implementing SSL VPNs Using Cisco ASA

 Part IV Secure Routing and Switching

Chapter 9 Securing Layer 2 Technologies

Chapter 10 Network Foundation Protection

Chapter 11 Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices

Chapter 12 Securing the Data Plane in IPv6

Chapter 13 Securing Routing Protocols and the Control Plane

 Part V Cisco Firewall Technologies and Intrusion Prevention System Technologies

Chapter 14 Understanding Firewall Fundamentals

Chapter 15 Implementing Cisco IOS Zone-Based Firewalls

Chapter 16 Configuring Basic Firewall Policies on Cisco ASA

Chapter 17 Cisco IDS/IPS Fundamentals

 Part VI Content and Endpoint Security

Chapter 18 Mitigation Technologies for E-mail-Based and Web-Based Threats

Chapter 19 Mitigation Technologies for Endpoint Threats

 Part VII Final Preparation

Chapter 20 Final Preparation

 Part VIII Appendixes

Appendix A Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes 511

Appendix B CCNA Security 210-260 (IINS) Exam Updates 517

Glossary, Index, On the CD, Glossary,

Appendix C Memory Tables, 

============================

2.2 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (Tiếng Việt) 

Phần I: Lý thuyết 

 1. Tổng quan các loại hình tấn công mạng.
 2. Tấn công ở tầng ứng dụng.
 3. Bảo mật trong thiết lập, cài đặt thiết bị  Cisco 
 4. Mô hình AAA 
 5. Bảo mật các dịch vụ trên Router và các giao tiếp.
 6. Bảo mật quản lý và báo cáo.
 7. Tổng quan về PKI ( hạ tầng khoá công khai).
 8. Thuật toán tạo chữ ký số.
 9. Ngăn chặn giả mạo DHCP Server
 10. Bảo vệ địa chỉ  IP nguồn
 11. Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP động
 12. Kiểu tấn công  VLAN Hopping
 13. Mô hình  bảo vệ STP 

Phần II: Các bài Thực hành 

 1. Lab-01: sử dụng công cụ dò IP, cổng TCP.
 2. Lab-02: sử dụng công cụ  tìm mật khẩu, giải mã, ghi âm.
 3. Lab-03: sử dụng công cụ lấy thông tin dịch vụ trên router, server, host,...
 4. Lab-04: cấu hình SSH
 5. Lab-05: Secure Device Manager (SDM)
 6. Lab-06: Cấu hình Lab-16: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based cơ bản
 7. Lab-07: Cấu hình RSPAN
 8. Lab-08: Cấu hình Time-range ACL
 9. Lab-09:  Cấu hình Dynamic Access-List
 10. Lab-10: Cấu hỉnh Reflexive Access-List
 11. Lab-11:  Thực hiện xác thực dùng Cisco ACS
 12. Lab-12: Cấu hình Port-Security
 13. Lab-13: Cấu hình IPSec VPN site-to-site dùng CLI
 14. Lab-14: Cấu hình IPSec VPN site-to-site dùng SDM
 15. Lab-15: Cấu hình IOS Firewall cơ bản
 16. Lab-16: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based cơ bản
 17. Lab-17: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based dùng SDM
 18. Lab-18:Cấu hình Cisco IOS IPS
 19. Lab-19: Cấu hình Firewall ASA 5505  with DMZ
 20. Lab-20- Firewall ASA 5512X use ASDM & CLI
 ==================================================

3.1 SÁCH  CCNA WIRELESS (Tiếng Anh)

 I. PART I: WIRELESS LAN FUNDAMENTAL

 II.PART II: WIRELESS LAN SECURITY

 III. PART III: CISCO WIRELESS LAN ARCHITECTURE

 IV.PART IV. IMPLEMENTATION CISCO WIRELESS LAN

 V. PART V: MAINTAINING & TROUBLESHOOTING A CISCO WIRELESS NETWORK

 ================

VI. PART VI: APPENDIXES

I. Part I: Wireless LAN Fundamental 

 1. Radio Frequency  Basics

 2. Wireless LAN Standard and Topologies

 3. Other-Wireless Technologies 

II.Part II: Wireless LAN Security 

 1. Wireless Security Framework

 2. Wireless Authentication and Encryption 

III. Part III: Cisco Wireless LAN Architecture 

 1. Cisco Unified Wireless Network Architecture -Overview

 2. Cisco Mobility Express Solution - Overview 

IV.Part IV. Implementation Cisco Wireless LAN 

 1. Deploy Cisco Wireless LAN Components (AP, WLC)

 2. Deploying the Wireless  Control System (WCS)

 3. Understanding & Install Wireless Client

  V. Part V: Maintaining & Troubleshooting a Cisco Wireless Network 

 1. Administering & Maintaining a Cisco Wireless Network

 2. Cisco Wireless Network Troubleshooting Tasks 

VI. Part VI: Appendixes 

A. Cisco Wireless LAN controllers 

B.Cisco  Wireless Access Points 

 ====================================================================

=> 4.1  SÁCH CCNA DATACENTER: 

Book 1: Introducing Cisco Data Center Networking (200-150)
The Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) exam (200-150) : knowledge of data center physical infrastructure, data center networking concepts, and data center storage networking:
1.0 Data Center Physical Infrastructure
2.0 Basic Data Center Networking Concepts
3.0 Advanced Data Center Networking Concepts
4.0 Basic Data Center Storage
5.0 Advanced Data Center Storage
=====================
Book 02: Introducing Cisco Data Center Technologies (200-155)
Knowledge of fundamental data center technologies including unified computing, data center network virtualization, Cisco data center networking technologies, data center automation and orchestration, and Application Centric Infrastructure:

1.0 Unified Computing
2.0 Network Virtualization
3.0 Cisco Data Center Networking Technologies
4.0 Automation and Orchestration
5.0 Application Centric Infrastructure 

=================================================

=> 5. SÁCH THỰC HÀNH CCNA VOICE  LAB (Tiếng Việt):    

CHƯƠNG 01 :  TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI VoIP CME   
 Bài 1: Cấu hình CME cấp số cho IPPhone; 
 Bài 2: Cấu hình Digital Interface; 
Bài 3: Call Legs, Dial Peers + Wildcards ; 
 Bài 4: Cấu hình giả lập PSTN; 
Bài 5: LAB Voice Mail AIM trên CME). 
CHƯƠNG 02 :  TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI VoIP CUCM   
Bài 1: Cài đặt CUCM trên ESXi Server; 
Bài 2: Cài License trên CUCM;
Bài 3: Cài đặt các dịch vụ trên CUCM;
Bài 4: Đăng ký IP Phone trên CUCM;
Bài 5: Call Routing trên CUCM;
Bài 6: Đăng ký IP Phone trên CUCM sử dụng Bulk Admin Tool (BAT);
Bài 7: Thêm Users thủ công trên CUCM;
Bài 8: Thêm Users bằng Bulk Admin Tool (BAT) ;
Bài 9: Triển khai Hunt Group trên CUCM;
Bài 10: Triển khai các tính năng Call Coverage trên CUCM; 
Bài 11: Triển khai Extension Mobility trên CUCM .