Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Chúng tôi đang có các file eBook (Tiếng Việt) tài liệu đào tạo các chứng chỉ CISCO CCNA/ CCNP ( Tiếng Việt & Tiếng Anh) phục vụ  đào tạo thực hành chi tiết và ôn luyện thi các chứng chỉ CISCO CCNA (Routing-Switching, Security, Wireless, Voice) & Cisco CCNP (Route , Switch) nên  chi phí download các eBooks sẽ thấp hơn rất nhiều so với mua bản Hardcopy (bản cứng).

Các bạn nào cần mua sách eBooks Cisco Tiếng Việt & Tiếng Anh mời đăng ký mua nhấn vào link sau: Đăng ký mua sách đào tạo Cisco CCNA/CCNP (Bản eBook)   hay link: https://goo.gl/T85xYZ 

 Mời các bạn xem Tiêu đề (tên) sách cần mua trong danh sách bên dưới.

1.1. SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

1.2. SÁCH THỰC HÀNH (LAB)  CCNA ROUTING & SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

1.2. SÁCH  ÔN THI CCNA  ROUTING & SWITCHING (TIẾNG VIỆT)

2.1 SÁCH CCNA SECURITY  - TOÀN TẬP (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH, ÔN  THI): (TIẾNG ANH)

2.2 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (TIẾNG VIỆT)

3. SÁCH CCNA WIRELESS TOÀN TẬP (LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH, ÔN  THI)  : BẢN EBOOK TIẾNG ANH 

4.1 CCNP SWITCH  (300-115) BẢN CHUẨN CỦA CISCO  ( TIẾNG ANH)

4.2 CCNP ROUTE  (300-110) BẢN CHUẨN CỦA CISCO  ( TIẾNG ANH).

4.3 CCNP TROUBLE SHOOTING (300-135) BẢN CHUẨN CỦA CISCO  ( TIẾNG ANH)

5.1. SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNP SWITCHING LAB  (TIẾNG VIỆT)

5.2. SÁCH ÔN THI CCNP SWITCH (TIẾNG VIỆT)

6.1 SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH (LAB)  CCNP ROUTING LAB  (TIẾNG VIỆT) 

6.2 SÁCH ÔN THI  CCNP ROUTING (TIẾNG VIỆT) 

        7. SÁCH LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH CCNA VOICE  LAB.

 NGOÀI RA, CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC SÁCH EBOOK ĐÀO TẠO CNTT KHÁC :

eBooks đào tạo Microsoft: http://daotaocntt.org/index.php/en/microsoft.html

eBook đào tạo Lập trình, Hệ điều hành, văn phòng, ứng dụng khác,... tại  =>  http://daotaocntt.org/index.php/en/tailieu-daotao.html


Để biết nội dung chi tiết của các Sách eBook đào tạo các chứng chỉ Cisco, mời các bạn nhấn vào Link bên dưới:

 

 

Danh sách và nội dung chi tiết các sách đào tạo CNTT  Các tài liệu đào tạo CISCO Tiếng Việt  :

=> 1.1 SÁCH THỰC HÀNH (LAB)  CCNA Routing & Switching LAB  (Tiếng Việt)

 (mời các bạn nhấn vào đường link trên để xem nội dung chi tiết của SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH (LAB)  CCNA Routing & Switching LAB )

 1. Phần 01: Địa chỉ IP, Chia Subnet, VLSM, Summary, Các bài tập
2. Phần 02: Cấu hình cơ bản trên Router    (CLI, password, CDP, Telnet, IOS)
3. Phần 03: Cấu hình cơ bản trên Switch   (interface, IOS, Port Security)
4. Phần 04: Định tuyến trên Router         (Static route EIGRP, OSPF và lab DHCP) 
5. Phần 05 :Cấu hình Switching nâng cao   (VLAN, STP, Inter-VLAN routing, RSTP)
6. Phần 06: Các giao thức dự phòng       (EtherChannel,  FHRP: HSRP, VRRP, GLBP)
7. Phần 07: Các công cụ quản trị           (Syslog, SNMP, Netflow)
8. Phần 08:  Access Control List (ACL)  và NAT           (ACL: standard, extend;  NAT: static, dynamic, overload)
9. Phần 09: Cấu hình kết nối mạng WAN       ( PPP: PAP, CHAP;  ADSL (PPPoE)
10. Phần 10: Mạng Frame-Relay    ( Physical, Sub-Interfaces )
11. Phần 11: IP version 6      (cài đặt địa chỉ IPv6  trên Windows, Linux, Router, kết nối IPv6)
12. Phần 12: Cấu hình định tuyến IPv6  ( triển khai IPv6 trên đinh tuyến tĩnh, RIP, OSPF, EIGRP).
13. Phần 13: Cấu hình các chuyển đổi giữa mạng IPv4 và IPv6   (Manual, GRE / 6to4 / ISATAP Tunnel).

 

=> 1.2. Sách  ÔN THI CCNA  Routing & Switching (Tiếng Việt) :

 Lý thuyết:  Network Basic, Bảo mật, Mô hình OSI, Cáp, IP, Subnet & Subneting, IOS Router, Cài đạt IOS, CDP, Telnet, SSH, Cisco Switch, ICMP, ARP, DHCP, Routing, VLAN, Trunking, VTP, Inter-VLAN routing, STP, PVST+, Access-Control List(ACL), NAT,  HDLC & PPP, Frame Relay, Wireless, IPv6.
Câu hỏi và trả lời ôn tập: phần căn bản, OSI, TCP/IP, Cisco IOS Basic, IOS Advanced, VLSM & IPv4, IP Routing, Switching (STP / RSTP, 802.1Q, Ethernet, Port-Security), ACL, NAT, WAN, Wireless, IPv6,.. 

 ===========================================================

2.1. SÁCH  CCNA SECURITY CERTIFICATION GUIDE (Tiếng Anh)  

Part I Fundamentals of Network Security

Chapter 1 Networking Security Concepts 

Chapter 2 Common Security Threats

 Part II Secure Access

Chapter 3 Implementing AAA in Cisco IOS

Chapter 4 Bring Your Own Device (BYOD)

 Part III Virtual Private Networks (VPN)

Chapter 5 Fundamentals of VPN Technology and Cryptography

Chapter 6 Fundamentals of IP Security

Chapter 7 Implementing IPsec Site-to-Site VPNs

Chapter 8 Implementing SSL VPNs Using Cisco ASA

 Part IV Secure Routing and Switching

Chapter 9 Securing Layer 2 Technologies

Chapter 10 Network Foundation Protection

Chapter 11 Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices

Chapter 12 Securing the Data Plane in IPv6

Chapter 13 Securing Routing Protocols and the Control Plane

 Part V Cisco Firewall Technologies and Intrusion Prevention System Technologies

Chapter 14 Understanding Firewall Fundamentals

Chapter 15 Implementing Cisco IOS Zone-Based Firewalls

Chapter 16 Configuring Basic Firewall Policies on Cisco ASA

Chapter 17 Cisco IDS/IPS Fundamentals

 Part VI Content and Endpoint Security

Chapter 18 Mitigation Technologies for E-mail-Based and Web-Based Threats

Chapter 19 Mitigation Technologies for Endpoint Threats

 Part VII Final Preparation

Chapter 20 Final Preparation

 Part VIII Appendixes

Appendix A Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes 511

Appendix B CCNA Security 210-260 (IINS) Exam Updates 517

Glossary, Index, On the CD, Glossary,

Appendix C Memory Tables, 

==================================

2.2 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNA SECURITY (Tiếng Việt) 

Phần I: Lý thuyết 

  1. Tổng quan các loại hình tấn công mạng.
  2. Tấn công ở tầng ứng dụng.
  3. Bảo mật trong thiết lập, cài đặt thiết bị  Cisco 
  4. Mô hình AAA 
  5. Bảo mật các dịch vụ trên Router và các giao tiếp.
  6. Bảo mật quản lý và báo cáo.
  7. Tổng quan về PKI ( hạ tầng khoá công khai).
  8. Thuật toán tạo chữ ký số.
  9. Ngăn chặn giả mạo DHCP Server
  10. Bảo vệ địa chỉ  IP nguồn
  11. Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP động
  12. Kiểu tấn công  VLAN Hopping
  13. Mô hình  bảo vệ STP 

Phần II: Các bài Thực hành 

  1. Lab-01: sử dụng công cụ dò IP, cổng TCP.
  2. Lab-02: sử dụng công cụ  tìm mật khẩu, giải mã, ghi âm.
  3. Lab-03: sử dụng công cụ lấy thông tin dịch vụ trên router, server, host,...
  4. Lab-04: cấu hình SSH
  5. Lab-05: Secure Device Manager (SDM)
  6. Lab-06: Cấu hình Lab-16: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based cơ bản
  7. Lab-07: Cấu hình RSPAN
  8. Lab-08: Cấu hình Time-range ACL
  9. Lab-09:  Cấu hình Dynamic Access-List
  10. Lab-10: Cấu hỉnh Reflexive Access-List
  11. Lab-11:  Thực hiện xác thực dùng Cisco ACS
  12. Lab-12: Cấu hình Port-Security
  13. Lab-13: Cấu hình IPSec VPN site-to-site dùng CLI
  14. Lab-14: Cấu hình IPSec VPN site-to-site dùng SDM
  15. Lab-15: Cấu hình IOS Firewall cơ bản
  16. Lab-16: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based cơ bản
  17. Lab-17: Cấu hình IOS Firewall Zone-Based dùng SDM
  18. Lab-18:Cấu hình Cisco IOS IPS
  19. Lab-19: Cấu hình Firewall ASA cơ bản
  20. Lab-20: Cấu hình Firewall ASA nâng cao
  21. Cấu hình IPS cơ bản
 ==========================================================

3.1 SÁCH  CCNA WIRELESS (Tiếng Anh)

 I. PART I: WIRELESS LAN FUNDAMENTAL

 II.PART II: WIRELESS LAN SECURITY

 III. PART III: CISCO WIRELESS LAN ARCHITECTURE

 IV.PART IV. IMPLEMENTATION CISCO WIRELESS LAN

 V. PART V: MAINTAINING & TROUBLESHOOTING A CISCO WIRELESS NETWORK

 VI. PART VI: APPENDIXES

===========================

I. Part I: Wireless LAN Fundamental 

 1. Radio Frequency  Basics

 2. Wireless LAN Standard and Topologies

 3. Other-Wireless Technologies 

II.Part II: Wireless LAN Security 

 1. Wireless Security Framework

 2. Wireless Authentication and Encryption 

III. Part III: Cisco Wireless LAN Architecture 

 1. Cisco Unified Wireless Network Architecture -Overview

 2. Cisco Mobility Express Solution - Overview 

IV.Part IV. Implementation Cisco Wireless LAN 

 1. Deploy Cisco Wireless LAN Components (AP, WLC)

 2. Deploying the Wireless  Control System (WCS)

 3. Understanding & Install Wireless Client

  V. Part V: Maintaining & Troubleshooting a Cisco Wireless Network 

 1. Administering & Maintaining a Cisco Wireless Network

 2. Cisco Wireless Network Troubleshooting Tasks 

VI. Part VI: Appendixes 

A. Cisco Wireless LAN controllers 

B.Cisco  Wireless Access Points 

 =========================================================
4.1 CCNP SWITCH (300-115) bản chuẩn Tiêng Anh của Cisco 
Part I Designing Campus Networks
Chapter 1 Enterprise Campus Network Design 
Chapter 2 Switch Operation 
Chapter 3 Switch Port Configuration 
---------
Part II Building a Campus Network
Chapter 4 VLANs and Trunks 
Chapter 5 VLAN Trunking Protocol 
----------
Part III Working with Redundant Links
Chapter 6 Traditional Spanning Tree Protocol 
Chapter 7 Spanning-Tree Configuration 
Chapter 8 Protecting the Spanning Tree Protocol Topology 
Chapter 9 Advanced Spanning Tree Protocol 
Chapter 10 Aggregating Switch Links 
------------
Part IV Multilayer Switching
Chapter 11 Multilayer Switching 
Chapter 12 Configuring DHCP 
-----------
Part V Monitoring Campus Networks
Chapter 13 Logging Switch Activity 
Chapter 14 Managing Switches with SNMP 
Chapter 15 Monitoring Performance with IP SLA
Chapter 16 Using Port Mirroring to Monitor Traffic 
----------
Part VI Implementing High Availability
Chapter 17 Understanding High Availability 
Chapter 18 Layer 3 High Availability
------
Part VII Securing Switched Networks
Chapter 19 Securing Switch Access 
Chapter 20 Securing VLANs 
Chapter 21 Preventing Spoofing Attacks 
Chapter 22 Managing Switch Users 
===================================================
4.2. CCNP ROUTE (300-110) bản chuẩn Tiếng Anh của Cisco
Part I Fundamental Routing Concepts
Chapter 1 Characteristics of Routing Protocols 
Chapter 2 Remote Site Connectivity 
---------
Part II IGP Routing Protocols
Chapter 3 IPv6 Review and RIPng 
Chapter 4 Fundamental EIGRP Concepts 
Chapter 5 Advanced EIGRP Concepts 
Chapter 6 EIGRP for IPv6 and Named EIGRP 
Chapter 7 Fundamental OSPF Concepts 
Chapter 8 The OSPF Link-State Database 
Chapter 9 Advanced OSPF Concepts
------------ 
Part III Route Redistribution and Selection
Chapter 10 Route Redistribution 
Chapter 11 Route Selection 
--------------
Part IV Internet Connectivity
Chapter 12 Fundamentals of Internet Connectivity 
Chapter 13 Fundamental BGP Concepts 
Chapter 14 Advanced BGP Concepts 
Chapter 15 IPv6 Internet Connectivity 
-----------
Part V Router and Routing Security
Chapter 16 Fundamental Router Security Concepts 
Chapter 17 Routing Protocol Authentication
===============================================
4.3. CCNP TROUBLE SHOOTING (300-135) bản chuẩn của Cisco 
Part I Fundamental Troubleshooting and Maintenance Concepts
Chapter 1 Introduction to Troubleshooting and Network Maintenance 
Chapter 2 Troubleshooting and Maintenance Tools 
Chapter 3 Troubleshooting Device Performance 
---------
Part II Troubleshooting Cisco Catalyst Switch Features
Chapter 4 Troubleshooting Layer 2 Trunks, VTP, and VLANs 1
Chapter 5 Troubleshooting STP and Layer 2 EtherChannel 
Chapter 6 Troubleshooting Inter-VLAN Routing and Layer 3 EtherChannels 
Chapter 7 Troubleshooting Switch Security Features
Chapter 8 Troubleshooting First-Hop Redundancy Protocols 
----------
Part III Troubleshooting Router Features
Chapter 9 Troubleshooting IPv4 Addressing and Addressing Technologies 
Chapter 10 Troubleshooting IPv6 Addressing and Addressing Technologies 
Chapter 11 Troubleshooting IPv4 and IPv6 ACLs and Prefix Lists
Chapter 12 Troubleshooting Basic IPv4/IPv6 Routing and GRE Tunnels 
Chapter 13 Troubleshooting RIPv2 and RIPng 
Chapter 14 Troubleshooting EIGRP 
Chapter 15 Troubleshooting OSPF 
Chapter 16 Troubleshooting Route Maps and Policy-Based Routing 
Chapter 17 Troubleshooting Redistribution 
Chapter 18 Troubleshooting BGP 
------------
Part IV Troubleshooting Management
Chapter 19 Troubleshooting Management Protocols and Tools 
Chapter 20 Troubleshooting Management Access
 
================================================

 5.1 SÁCH THỰC HÀNH  (LAB)  CCNP SWITCHING LAB  (Tiếng Việt) 

Bao gồm các kiến thức lý thuyết  tóm tắt  và các bài thực hành chuyên sâu
Phần 1: VLAN, TRUNK, VTP
Phần 2: SPANNING TREES VÀ ETHERCHANNEL 
Phần 3:  MULTILAYER SWITCH  (lý thuyết và thực hành)
Phần 4: CÁC GIAO THỨC DỰ PHÒNG FHRP  (HSRP, VRRP, GLBP).
Phần 5:  GIÁM SÁT MẠNG SWITCH     (Syslog, SNMP, IP SLA).
Phần 6:  BẢO VỆ AN TOÀN MẠNG SWITCH  (bảo vệ truy cập, ngăn chặn tấn công giả mạo, bảo vệ VLAN).
Phần 7: QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG (USERS) => TACACS+ & RADIUS thực hiện AAA
Phần 8: GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG TRÊN CÔNG  ( SPAN ,  RSPAN) 

  ============================================

=> 5.2 Sách ÔN THI CCNP SWITCH (Tiếng Việt) :

Các câu hỏi và trả lời ôn tập luyện thi:  VLAN, TRUNK, VTP, ETHERCHANNEL, INTER-VLAN ROUTING, STP,  HA (HSRP, VRRP, GLBP), SECURITY SWITCH (Port Security,  VACL, Private VLAN, WIRELESS, VOICE over IP,  Phần tổng hợp
 ====================================

=> 6.1 SÁCH CÁC BÀI THỰC HÀNH (LAB)  CCNP ROUTING LAB  (Tiếng Việt) 

Bao gồm các kiến thức lý thuyết  tóm tắt  và các bài thực hành chuyên sâu: EIGRP nâng cao, OSPF đa vùng, Network types, Summarization + Default routing + Areas types, Redistribution, Route Filtering, Path Control, BGP peering, Tiến trình chọn đường BGP, IPv6 Routing, IP Tunnels + NAT-PT, uRPF + NAT, GRE VPN + VRF Lite, DMVPN, Các bài Lab tổng hợp.
====================================== 

=> 6.2 SÁCH ÔN THI  CCNP ROUTING (Tiếng Việt) 

Bao gồm các câu hỏi và trả lời các phần  : Các giao thức định tuyến, RIP, EIGRP, OSPF, POLICY BASED ROUTING ( Lọc Route, Redistribution, Offset-List và IP SLA, PBR),  BGP, IP version 6  

 =====================================

=> 7 SÁCH LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH CCNA VOICE  LAB :    

CHƯƠNG 01 :  TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI VoIP CME   
 Bài 1: Cấu hình CME cấp số cho IPPhone; 
 Bài 2: Cấu hình Digital Intersface; 
Bài 3: Call Legs, Dial Peers + Wildcards ; 
 Bài 4: Cấu hình giả lập PSTN; 
Bài 5: LAB Voice Mail AIM trên CME). 
CHƯƠNG 02 :  TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI VoIP CUCM   
Bài 1: Cài đặt CUCM trên ESXi Server; 
Bài 2: Cài License trên CUCM;
Bài 3: Cài đặt các dịch vụ trên CUCM;
Bài 4: Đăng ký IP Phone trên CUCM;
Bài 5: Call Routing trên CUCM;
Bài 6: Đăng ký IP Phone trên CUCM sử dụng Bulk Admin Tool (BAT);
Bài 7: Thêm Users thủ công trên CUCM;
Bài 8: Thêm Users bằng Bulk Admin Tool (BAT) ;
Bài 9: Triển khai Hunt Group trên CUCM;
Bài 10: Triển khai các tính năng Call Coverage trên CUCM; 
Bài 11: Triển khai Extension Mobility trên CUCM .
Trang chủ ĐÀO TẠO Sách EBooks Cisco, Microsoft (Tiếng Việt, Tiếng Anh)