Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

MCSA: Windows Server 2016

 MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate


Core skills for IT professionals and developers

Microsoft Certified Solutions Associate is intended for people who seek entry-level jobs in an information technology environment. MCSA is a prerequisite for more advanced Microsoft certifications. 

MCSA: Windows Server 2016

Cloud platform and infrastructure

Prove your mastery of the primary set of Windows Server 2016 skills required to reduce IT costs and deliver more business value. 

What's involved

Earning an MCSA: Windows Server 2016 certification qualifies you for a position as a network or computer systems administrator or as a computer network specialist, and it is the first step on your path to becoming a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).
 
STEP 1 - SKILLS Possess introductory IT skills through existing knowledge or optional MTA Certification.
STEP 2 - EXAMS  Pass 3 required exams. Be sure to explore the exam prep resources.
STEP 3 - CERTIFICATION Earn your MCSA: Windows Server 2016.
STEP 4 - CONTINUING EDUCATIONEarn an MCSE by passing 1 related exam
 
==============================
Quản trị hệ thống mạng MCSA 2016
 
 
MCSA là viết tắc của Microsoft Certified Solutions Associate. Chương trình đào tạo MCSA Windows Server 2016 cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows Server 2016, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2016 cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như các dịch vụ Active Directory, DNS, DHCP, NAP, Network Load Balancing, Direct Access, Nano Server, công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V)…
Đối tương tham gia khóa học
 
Sinh viên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông
Những người làm công tác quản trị mạng trong các tổ chức, doanh nghiệp.
Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng
Các bạn yêu thích công việc quản trị mạng máy tính và muốn trở thành một nhà quản trị mạng chuyên nghiệp.
Điều kiện tham gia khóa học
 
Có kiến thức cơ bản về mạng căn bản.
Khả năng đạt được sau khóa học
 
Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ đạt được các mục tiêu và kiến thức như sau:
Hiểu rõ về các dịch vụ mạng hoạt động trên nền tảng Windows Server 2016. 
Đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống dựa trên nền tảng Windows Server 2016.
Được trang bị đầy đủ kiến thức để vượt qua kì thi lấy chứng chỉ quốc tế MCSA 2016.
Phương pháp học
 
Học bằng phương pháp Online Video Conference trực tiếp với giáo viên.
Nội dung chương trình
 
Nội dung khóa học bao gồm các phần như sau:
 
Course 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workload
Module 2: Configuring local storage
Module 3: Implementing enterprise storage solutions
Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
Module 8: Implementing and managing failover clustering
Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
Module 10: Implementing Network Load Balancing
Module 11: Creating and managing deployment images
Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
 
Course 70-741: Networking with Windows Server 2016
 
Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
Module 2: Implementing DHCP
Module 3: Implementing IPv6
Module 4: Implementing DNS
Module 5: Implementing and managing IPAM
Module 6: Remote access in Windows Server 2016
Module 7: Implementing DirectAccess
Module 8: Implementing VPNs
Module 9: Implementing networking for branch offices
Module 10: Configuring advanced networking features
Module 11: Implementing Software Defined Networking
 
Course 70-742: Identity with Windows Server 2016

Module 1: Installing and configuring domain controllers
Module 2: Managing objects in AD DS
Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
Module 5: Implementing Group Policy
Module 6: Managing user settings with Group Policy
Module 7: Securing Active Directory Domain Services
Module 8: Deploying and managing AD CS
Module 9: Deploying and managing certificates
Module 10: Implementing and administering AD FS
Module 11: Implementing and administering AD RMS
Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
Trang chủ 02. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)