CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM (VNIT-CS)

Liên hệ: 024-62920497; 0912152390 ; sales@vncs.com.vn; vietnh@vncs.com.vn; Website: VNCS.COM.VN; DAOTAOCNTT.ORG

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Câp nhật các thiết bị mới nhất:

Cisco Access point AIR-AP2702I-UXK9 : Fullbox - New 100% - không có part sắt treo thiết bị 

Cisco Access point Meraki MR32: Fullbox - New 100% 

Cisco Access point AIR-LAP1131AG-A-K9

Cisco AIR-WLC2106-K9  : WLAN CONTROLLER (LICENCE: 06 ACCESS POINT)

 

1.Cisco Wireless controller AIR-WLC2106-K9 : Wireless controller 06 AP.

2. Cisco Access-point  AIR-AP2702I-UXK9: Fullbox -New

3.Access-point Cisco CVR100W 


4. Access-point Cisco WAP4410N