Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel


1. Cisco Firewall+VPN ASA 5520 :  cấu hình 04 GE (1000Mbps) + 01 FE (100 Mbps) ports, Hiệu suất xử lý: 450 Mbps. 

Xem thêm catalog trên website Cisco => Cisco ASA 5500 Adaptive Security Appliance

2. Cisco Firewall+VPN  ASA 5505   và  thế hệ mới ASA 5506X 

Xem thêm catalog trên website Cisco => Cisco ASA with FirePOWER Services

 

3. CÁC THIẾT BỊ Cisco FIREWALL + VPN KHÁC:

 Cisco ASA 5505

Cisco PIX515E