Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Microsoft Enterprise

Chúng tôi trợ giúp thông tin chi tiết, giải pháp kinh doanh và  các đối tác 

Read more...

==>  Microsoft Azure:  Trusted Cloud Services for  Enterprise

(các dịch vụ điện toán đám mây dành cho Doanh nghiệp)

Microsoft Azure là một điện toán đám mây,  cung cấp một phạm vi lớn các ứng dụng internet có thể sử dụng từ cả môi trường tại nhà lẫn trên internet . Microsoft  sử dụng điện toán đám mây, cung cấp các dịch vụ trực tuyến Microsoft.

Turn your ideas into solutions faster using a trusted cloud that is designed for you

 Azure. Cloud for all.

=========================================================

Featured:Explore some of the most popular Azure products

 

Read more...

Microsoft Windows Server

Learn more about Windows Server: 

Read more...

Windows 10 được thiết kế dành cho bạn

Tốc độ nhanh hơn, mức độ bảo mật cao hơn và có nhiều cách thức hơn để luôn kết nối với bạn bè và gia đình—đó là những ưu điểm mà bạn sẽ thích ở Windows và hơn thế nữa.

Read more...

More Articles...